Stowarzyszenie SERFENTA
43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 2/5
[email protected]