Stowarzyszenie SERFENTA
43-400 Cieszyn, ul. Przykopa 2/5
serfenta@nw.pl